Skip to main content

7.1 Bedankt!

Nu ik het slotakkoord van deze scriptie heb bereikt wil ik graag nog even de schijnwerper richten op mensen, die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming ervan:

Dankzij Musicalvereniging Sempre Sereno in Wageningen kwam ik in aanraking met het ‘fenomeen’ Stephen Sondheim uit New York, die ik dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

Joop van den Ende Theaterproducties BV uit Aalsmeer leverde mij de vertaling en het adres van Koen van Dijk in Amsterdam. Hij en zijn collega Petra van der Eerden uit Rotterdam werden geïnterviewd met apparatuur van de Lokale Omroep Ede.

Tijdens het schrijven werd ik van commentaar voorzien door drs. Piet Verhoeff en dr. Nelly Stienstra. Laatstgenoemde was – met drs. Simon Cook – verantwoordelijk voor de scriptiebegeleiding.

De boeken die de bibliotheek niet kon leveren en de peptalk en cola die ik soms nodig had, vond ik bij Margo Adriaansens en Gert van der Aalst in Utrecht.

Deze scriptie is het eindpunt van mijn studie Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht. Ik dank alle vrienden en kennissen die mij op welke wijze dan ook in de afgelopen jaren hebben gesteund, maar vooral mijn ouders: Willeke en Wietze Landman uit Ede – hoofdsponsors en uitlaatklep.

Een speciaal woord van dank gaat naar prof. dr. Edelman Bos van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam die mij destijds adviseerde om vooral een academische studie te kiezen. Hij had gelijk.

Utrecht, 1 april 1994