Skip to main content

Nieuw land

(Neues Land)

tekst: Nena Kerner
vertaling: Ruben Landman

Deze morgen ben ik zo raar opgestaan
Ik was heel erg aangedaan
Kan het zijn dat wij elkaar verliezen?
Kan het zijn dat wij niet meer verliefd zijn?
Kan het zijn dat wij steeds meer verstarren?
Kan het zijn dat wij elkaar bedriegen?
’k Heb geen flauw idee meer, want ik weet het niet
Ik wil bij je blijven, maar deed je veel verdriet

Er is zo veel reden om te huilen
Er is nog veel meer reden blij te zijn
Elke dag met jou is een ervaring
Of ik wat ik ben dan met jou deel
Er is niets te doen of om te buigen
Wat telt, is hoe jij bent en hoe ik ben
En dat wij ons geluk niet meer verjagen
En onderweg ons ’t lachen niet vergaat

Ik heb geen recht te klagen
Wat ik niet ontken
Maar ik heb wel dagen
Dat ik somber ben

En wij gaan nu hand in hand
En wij trekken ook door de regen
Over water naar een heel nieuw land
Komen wij ons tegen

Ik laat alles onder me en zweef nu
En kijk van bovenaf naar het geheel
En voel opeens dat ik weer heel graag leef nu
Omdat ik nu mijn leven met jou deel

En wij gaan nu hand in hand
En wij trekken ook door de regen
Over water naar een heel nieuw land
Komen wij ons tegen